momondo – The DNA Journey – YouTube


a) Tolerancja to niewywieranie przymusu (J. Locke)

b) Tolerancja jest wtedy, gdy nie czynię wbrew, chociaż czyjeś opinie czy
zachowania nie odpowiadają mi, sprawiają przykrość. Mam siłę, by im
przeszkodzić, ale nie czynię tego, bo uznaję uprawnienia ludzi do tych
zachowań (J. Keller)

c) Tolerancja to wysiłek płynący prosto z serca, by zrozumieć przekonania,
działania i zwyczaje drugiego człowieka bez konieczności ich powielania lub akceptacji.(Joshua Liebman)

d) Znosić cierpliwie to, czego nie lubimy, potępiamy – to tolerancja (Z.
Szawarski – autor książki „Rozmowy o etyce“)

e) Wtedy uprawiamy tolerancję, kiedy pozwalamy komuś robić coś, co
któremuś z naszych celów przeszkadza (T. Kotarbiński)

f) Tolerancja – system twierdzeń, reguł i zasad, które są maksymalnie
niedyskryminujące i maksymalnie odporne na podejrzliwość (R. Legutko)

g) Tolerancja to gotowość szanowania ideałów innych ludzi tak, jak
własnych (R.M. Hoare -liberał)

h) Tolerancja to wysiłek płynący prosto z serca, by zrozumieć przekonania,
działania i zwyczaje drugiego człowieka bez konieczności ich powielania lub akceptowania. (Joshua Liebman)