2DSD: Schulsystem in Deutschland und in Polen

Schreibt auf deutsch:

 1. Czy macie do dyspozycji dużo zajęć pozalekcyjnych?
 2. Podoba się nam, że dobrzy uczniowie są wspierani.
 3. Negatywnie oceniam zbyt wczesne dzielenie uczniów na dobrych i złych.
 4. Pytani odnoszą się do własnych doświadczeń z czasów szkolnych.
 5. W liceum jest możliwość zdawania matury.
 6. Dzieci niepełnosprawne ruchowo powinny uczęszczać do szkoły dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
 7. Oceniam raczej negatywnie, że liceum trwa tylko 3 lata.
 8. Czy otrzymam dobrą czy złą ocenę na maturze, nie zależy od nauczyciela.
 9. Dla zwolenników matury zewnętrznej egzamin ten oznacza większy obiektywizm.
 10. Przeciwnicy w odróżnieniu do zwolenników uważają , że matura centralna/zewnętrzna prowadzi do powierzchownych lekcji/zajęć.
 11. Uczniowie uczą się , aby jedynie zdać egzamin.
 12. Uczniowie słabi w nauce są przy maturze zewnętrznej poszkodowani.
 13. Wraz z maturą zewnętrzną ucieka bodziec/impuls do innowacji.

Termin: 5.10.

3DSD: Digitalisierung unseres Alltags: Kurzvortrag

Znalezione obrazy dla zapytania Ebook conta buch

Kurzvorträge zum Thema Digitalisierung des Alltags:

Digital Arzt besuchen: Kurzvortrag_Digital den Arzt besuchen

Einkaufen im Internet:Kurzvortrag_Einkaufen im Internet

E-Books: Kurzvortrag_E-Books

Soziale NetzwerkeKurzvortrag_Soziale Netzwerke

Termin: 17.10.