3DSDcdf,aegh: Hausaufgabe: Grammatik&Lexik&Strukturen

Abitur 2017

Macht folgende Aufgaben:

Matura rozszerzona ( erweitertes Abitur):

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_vergangenheit-verben1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/xman_02.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_lokalangaben1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_vergangenheit-verben2.htm

Matura dwujęzyczna ( bilinguales Abitur):

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_zeitformen1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_superlativ1.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_wortschatz3.htm

Termin: 10.03.

Termin 3aegh : 14.03.

!!! Zdających maturę dwujęzyczną obowiązują także zadania z poziomu rozszerzonego.