Hausaufgabe : 3f: Kultur 3

!!! Für Agnieszka , Karolina und Kamila sind drei Abiaufgaben obligatorisch, für die anderen – beliebige zwei von drei Abiaufgaben .

(Dla Agnieszki, Kamili, Karoliny obowiązkowe są 3 zadania maturalne ( Kultur, Kultur 2, Kultur 3), dla pozostałych dwa z trzech zaproponowanych- można sobie dowolnie wybrać dwa!)

Popatrz na zdjęcie 1, zdjęcie 2 i zdjęcie 3.

Jesteś jednym z organizatorów Dnia języka Niemieckiego w Twojej szkole. Które zdjęcie powinno zostać zamieszczone na plakacie promującym tę imprezę?

  • Wybierz zdjęcie, które Twoim zdaniem, będzie najlepsze i uzasadnij wybór.
  • Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Następnie odpowiedz na pytania:

1. Was kann man machen, um junge für die deutsche Kultur zu interessieren?

2. Welche deutschen Kulturveranstaltungen sind in Polen bekannt?

3. An welchen kulturellen Veranstaltungen nehmen Sie am liebsten teil? Warum?

4. Welche Vorteile hat es, fremde Kulturen kennen zu lernen?

Brandenburger Tor
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 3

Hausaufgabe: 3f: Kultur 2

W Berlinie , gdzie przebywasz na wymianie szkolnej , odbędzie się Noc Muzeów. Namawiasz swojego kolegę/swoją koleżankę, abyście się tam wybrali. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz poruszyć w rozmowie.

  • program imprezy
  • forma rezerwacji biletów
  • twoje rekomendacje
  • atmosfera imprezy

Rozmowę rozpoczyna zdający.

 

Hausaufgabe: 3f : Kultur

Beschreibt das Foto und beantwortet die Fragen:

1. Was meinst du: Gefallen den Menschen die Kunstwerke? Warum?

2. Interessierst du dich fűr Kunst? Warum?

3. Erzähle von deinem letzten Besuch einer Kunstgalerie/eines Museums.

Schreibt im Kommentar!

!!! Das ist die Aufgabe fűr den Dienstag ( 15.10.)