Hausaufgabe: Klasse 2f ( Gruppe 2): Verkehrsmittel

Wraz z grupą przyjaciół z Niemiec planujecie wspólny wyjazd na wakacje do bardzo odległego miejsca. Macie do wyboru trzy środki transportu.

  • Wybierz ten środek transportu, który będzie twoim zdaniem najbardziej odpowiedni i uzasadnij swój wybór
  • Wyjaśnij dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Beantworten Sie die Fragen!

1. Reisen Sie gern? Warum (nicht)?

2. Womit fahren Sie am liebsten? Warum?

Uwaga! Powyższe zadanie jest przykładem zadania maturalnego. Pytania do materiału ilustracyjnego sformułowane są w formie grzecznościowej.

Benutzt den Wortschatz unten und die Aufgabe A4 Seite 43 im Lehrbuch „Alles klar 1b“!!!

BILDER ZUR AUSWAHL