Hausaufgabe : Klasse 1e: Schulkleidung

Popatrz na zdjęcia 1, 2, 3.  Rozmawiacie z kolegami z wymiany na temat stroju szkolnego. Która z propozycji  odpowiada Ci najbardziej?

  • Uzasadnij swój wybór.
  • Odrzuć pozostałe propozycje. Uzasadnij.
Zdjęcie 1
zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Następnie odpowiedz na pytania:

1. Kann die Schule Spaβ machen? Warum?

2. Wie sollte ein idealer Lehrer sein?

Eure Antworten schreibt im Kommentar!