Extra: Training vor dem Abi 2013 !!!

Abi 2013Diesmal schlagen wir euch eine Art  Training vor dem Abitur vor. Das Examen steht schon vor der Tür. Unser Vorschlag beruht auf zwei schriftlichen Aufgaben. Auch die Erst- und Zweitklässler können mitmachen 🙂

Tuż przed egzaminem maturalnym proponujemy Wam  ostatnią rozgrzewkę. Tym razem będą to wypowiedzi pisemne. Także pierwszo- i drugoklasiści mogą się sprawdzić 🙂

Zadanie 1. (0–5)  KFU
W czasie wakacji chcesz zaprosić kolegę z Niemiec na przejażdżkę po Polsce swoim samochodem.
Napisz e-mail, w którym:
● zaproponujesz koledze wspólny wyjazd,
● określisz trasę planowanej wycieczki,
● uzasadnisz wybór miejsc noclegowych,
● poprosisz o jego opinię na temat tego pomysłu.
Podpisz się jako XYZ. Nie umieszczaj żadnych adresów. W zadaniu nie jest określony limit wyrazów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazania wszystkich informacji (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

Zadanie 2. ( 0-10) DFU

Niedawno twoja rodzina przeprowadziła się na wieś. Napisz list do koleżanki z Niemiec,w którym:
● poinformujesz, kiedy odbyła się przeprowadzka i dlaczego twoi rodzice podjęli taką decyzję,
● określisz, jak duży jest twój dom i jakie posiada udogodnienia,
● napiszesz, jak wygląda twój pokój i jak spędzasz w nim czas,
● opiszesz okolicę i zachęcisz koleżankę do przyjazdu do ciebie.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 wyrazów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).
Uwaga: Jeżeli list będzie zawierać więcej niż 200 wyrazów, otrzymasz 0 punktów za jego formę.

Schreibt bitte freilich im Kommentar!  Ihr bekommt die Rückmeldung vom Deutschteam !