Wochenendeaufgabe: ABC- Spiel : Berlin – Teil 2

Am letzten Wochenende  habt ihr die zu einem Berlin – Foto passenden Wörter aufgeschrieben. Wir haben eure Vorschläge mit großem Interesse gelesen und die interessantesten Wörter  ausgewählt.

Heute schlagen wir euch vor, dieses Berlin – Foto zu beschreiben. Dabei müsst ihr alle (24!) unten angegebenen Wörter verwenden.

Wir warten auf eure Beschreibungen 🙂

A uto

b ewegen (sich)

C afe

d ynamisch

E inkaufsbummel

F otos

g ehen

H auptstadt

I nnenstadt

J acke.

K inderwagen

l aut.

M enschen

n eu

o ptimistisch

P arkverbot

Q uerstraße

R estaurant

s pazieren gehen

T ouristen

u nterhalten (sich)

V erkehr

Wetter

Z eit

 

Vor dem Test 3d: Deklination der Adjektive

Übung 1

Übung 2

Übung 3

Übung 4

Übung 5

Übung 6

Hausaufgabe 3e: Abitraining – DFU

W Twojej miejscowości odbył się koncert znanego zespołu muzycznego. W liście do przyjaciela z Niemiec:

  • poinformuj, gdzie i z jakiej okazji odbył się koncert
  • napisz, dlaczego chciałeś/łaś pójść na ten koncert i jakie miałeś/łaś kłopoty z kupnem biletu
  • opisz, jaką atrakcję przygotowali muzycy i jak na nią zareagowała publiczność
  • przedstaw swoją opinię o koncercie i poleć Twojemu koledze wybranie się na podobną imprezę.

 

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językowa (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.